Ibahagi ang inyong mga kuwento. Maging isang Tagasagot

Kung mag-sign up ka ngayon para maging tagasagot ng Social Pulse Asia, maaari ka nang magsimula agad sa pagbabahagi ng iyong mga kuwento. Puwede ka nang magsimulang kumita agad! Pero bakit nga ba ako kailangan maging isang kuwentista/tagasagot? Ang isang kuwento ay kailangang isalaysay.  Maaaring hindi sa lahat ng panahon kailangan ibahagi sa iba ang […]