Ano ang Social Pulse Asia?Ang Social Pulse Asia (SP.A)
ay isang organisasyon ng pananaliksik.
Sinusubukan nitong isalarawan ang pulso ng lipunan,
isang kamalayan o sentido kung anong kalagayan ng mga tao at ng lipunan
sa anumang kapanahunan.


Paano naiiba ang SP.A?


Ang mga tao ang nagdadala ng mga isinasalaysay.
Pagmamay-ari nila ang datos at impormasyon.
Kumikita sila ng tuloy-tuloy.


Koponan ng SP.A

Mapagkakatiwalaan natin ang SP.A.
Ang koponan nito ng mga propesyonal
ay mapagkumbabang inaalay sa atin
ang kanilang integridad at karanasan
para mapaglingkuran tayo ng mabuti.
Sino-sino sila?


Sino-sino ang mga kwentista?


Ang sino man sa atin na may kuwento ay isang Kuwentista.

Bawat kuwento ay mahalaga.

Paano nalampasan ng aking pamilya ang Covid-19 pandemya; paano kinakaya ng aking negosyo ang mga panahon na ito; nawalan ako ng trabaho – ano ang aking ginawa para manatiling matino ang pag-iisip; umalis ako ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa – ano ang nawala sa akin at ano ang aking nakuha; pano ako naging durugista; anong naramdaman ng aking Tatay nang pinatawad ko ang gumahasa sa akin; ano ang aking mga kinakain para manatiling malusog; mga damit at sapatos na nagbibigay sa akin ng tiwala sa sarili; paano napapayaman, at hindi nako-kontrol, ng aking mobile phone ang aking buhay.

Ang mga kuwento na may konteksto

ay mas epektibong tumatagos sa puso.

Ang mga Kuwentisa ay nagbabahagi

ng mga detalye ng kani-kanilang buhay
– ngunit sa paraan na kung saan hindi sila nagpapakilala –

para maging mas makahulugan at makabuluhan
ang mensahe ng mga kuwento.

Tuloy-tuloy ang pagyaman ng mga kuwento

habang tuloy-tuloy ang buhay.

Pinapayagan ng Kuwentista

na tuloy-tuloy na masubaybayan ng mga mambabasa

ang tuloy-tuloy na pagyaman ng mga mensahe ng mga kuwento nila.

Binabahagi ng mga Kuwentisa ang kani-kanilang
mga kuwento pero sila pa rin ang nagmamay-ari nito.

Habang ang mga mambabasa ay nakikinabang sa mga mensahe ng mga kuwento,

ang Kuwentista naman ay nakakatanggap din ng mga benepisyong pinansyal.Sino-sino ang mga Tagasagot?Ang mga kuwento ay kailangang isalaysay.

Ang isang Kuwentista ay nagiging isang
Tagasagot kapag siya’y sumagot sa mga tanong.

Ang RESPONDENTS.COOP ang siyang nangangasiwa
ng mga importanteng detalye sa pagkukuwento
at ang panlegal na representasyon ng mga Kuwentista.

Maliban dito ang RESPONDENTS.COOP din ang:
naghahanap ng mga “third-party storytelling enablers”
para tumulong sa mga Kuwentisa,
pumoproteksiyon sa mga karapatan ng mga Kuwentisa
sa kanilang mga data assets at
tumutulong na masiguro ang tuloy-tuloy na
pampinansyal na benepisyo ng mga Kuwentista.

Ang mga gustong maging Kuwentisa na hindi miyembro
ng RESPONDENTS.COOP ay maaari pa rin
maging Kuwentisa (at dumirekta sa SP.A)


May tatlong importanteng aspeto ang mga Tagasagot
para masiguro na ang mga kuwentong ibinahagi nito
ay totoo, kapani-paniwala at makabuluhan:
100% BERIPIKADO: Isang daang porsientong beripikado ang mga pagkakakilanlan ng mga Tagasagot dahil sila ay nakapasa sa Respondent Verification Protocol. Kasama sa mga alituntuning ito ang pagberipika ng mga pangalan at retrato at tirahan, pagkumpirma sa mga nakakalilala sa Kuwentista, at pagsagawa ng mga video calls kung kailangan. Ang mga Kuwentista ng SP.A ay sumusunod sa mga alituntunin ng mga Verified Respondents para lalong masiguro ang mataas na kalidad ng mga kuwento.

BUO AT KUMPLETONG PROFILE: Regular at tuloy-tuloy na sinasagutan ng mga Kuwentista ang “Respondent Core Profile Survey” na may iba’t-ibang mga tanong ukol sa Identity, Demography, Family, Skills, Finances, Health, Technology, Consumption, Media and Mobility. Ang komprehensibong profile na ito ay maaaring gamitin para sa mga pagaaral na pangkasalukuyan o pangnakaraan.PRIBADO, KUMPIDENSYAL AT HINDI NAGPAPAKILALA
: Kampante ang mga Tagasago na poprotektahan ng SP.A ang mga karapatan nila ukol sa privacy, confidentiality and anonymity. Ang mga kuwento ay ibinabahagi sa kanilang orihinal na nilalaman at hindi dinadagdagan o pinapaganda. Alam ng mga Tagasagot na habang sila ay hindi nakikilala, alam ng SP.A ang kanilang pagkakakilanlan at madali silang habulin kung may hindi totoo sa kanilang mga kuwento.

2021 SP.A Surveys sa Buong Bansa

Salamat po sa inyong interes na sumali sa 2021 Social Pulse Asia (SP.A) Surveys sa Buong Bansa! PAKI-CLICK DITO PARASUMALI SA MGA SURVEY ITO PO ANG MGA MANGYAYARI 1. Isulat…

Kumpletong Mekanika ng Ripa

PLEASE CLICK HERETO JOIN THE SURVEYS! 1. What are the 2021 SP.A Nationwide Surveys? The 2021 Social Pulse Asia (SP.A) Nationwide Surveys are a series of seven (7) surveys: Respondent…

Paano Naiiba ang Social Pulse Asia?

SP.A surveysare different.  We aim to change an industry practice, and make it better for you.  Here’s how. Answer surveys.  Get paid once. In the prevailing system, you answer questions…