Pinapabuti ang papel ng surveys sa lipunan.

Tumatanggap ng mga tanong at nagbabahagi ng mga pananaw ang mga Tagasagot.
Sila ang nagmamay-ari ng kanilang mga sagot at mga kuwento.
Kumikita sila ng tuloy-tuloy.


--PARA SA MGA TAGASAGOT--
Maging Beripikadong Tagapagsagot.

--PARA SA MGA KUMPANYA--
Paano nagbabago ang aking industriya?

--PARA SA GOBYERNO--
Epektibo ba ang ating mga serbisyo?

--PARA SA MGA NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS--
Ramdam ba ang epekto?

--PARA SA MGA ORGANISASYON--
Kailangan pa ba tayo?